Verejná zelená strecha: 3. miesto Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru