3. miesto v kategórii Verejná zelená strecha Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru