Cena poroty za inovatívnosť projektu Zdroj: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru