Na obnovu vášho rodinného domu si môžete vybrať ktorékoľvek opatrenie zo skupiny A alebo B, prípadne ich kombináciu.
Na obnovu vášho rodinného domu si môžete vybrať ktorékoľvek opatrenie zo skupiny A alebo B, prípadne ich kombináciu. Zdroj: SAŽP