Výzva je určená len pre vybrané domácnosti a kraje a všetky práce musia realizovať dodávatelia, teda firmy a živnostníci.
Výzva je určená len pre vybrané domácnosti a kraje a všetky práce musia realizovať dodávatelia, teda firmy a živnostníci.

Výzva je určená len pre vybrané domácnosti a kraje.

Zdroj: iStock