Loxone Campus stojí na rovnakom mieste, kde bola založená aj samotná spoločnosť v roku 2009. Zdroj: Loxone Slovakia