Laureátom siedmeho ročníka sa stala obec Bojná
Laureátom siedmeho ročníka sa stala obec Bojná Zdroj: SAŽP