Obr. 3 Navrhovaný stav po rekonštrukcii Zdroj: VALBEK&PRODEX