Obr. 2 Súčasný vzhľad vežového vodojemu Zdroj: VALBEK&PRODEX