Meranie polohopisu trate, stanica Devínska Nová Ves
Meranie polohopisu trate, stanica Devínska Nová Ves Zdroj: VÁHOSTAV – SK, a. s., odštepný závod Žilina