Situácia stanice Zohor
Situácia stanice Zohor Zdroj: VÁHOSTAV – SK, a. s., odštepný závod Žilina