implementácia BIM vo verejnej správe sa na Slovensku sotva podarí v krátkom čase.
implementácia BIM vo verejnej správe sa na Slovensku sotva podarí v krátkom čase. Zdroj: Shutterstock