Obr. 4 Časť výkresu tvaru stropnej konštrukcie pri riešení zmeny konštrukčného systému s celoplošným zhrubnutím stropnej dosky z 220 mm na 350 mm