Terasové platne Casino sa vyznačujú elegantným vzhľadom (na obr. biela žula). Zdroj: Premac