Späť na článok Systémy regulácie vykurovania 2 / 8

Obr. 2 Zostavy termostatických hlavíc [13] a – so vstavaným ovládačom teploty a snímačom, b – so vstavaným ovládačom teploty a diaľkovým snímačom, c – s diaľkovým snímačom so vstavaným ovládačom teploty, s diaľkovým snímačom a s diaľkovým ovládačom teploty