Obr. 6 Perforácia hydroizolácie klincom v mieste krokvy