Obr. 5 Perforácia hydroizolácie a tepelnoizolačnej dosky PIR skrutkou pri nadkrokvovom zateplení strechy