Späť na článok Pre projektantov a energetikov
Obr. 1 Modul pružnosti PE-Xa potrubia
Obr. 1 Modul pružnosti PE-Xa potrubia Zdroj: NRG flex