Výber správneho riešenia pre čistý vzduch – výsledkom rozhodovacieho procesu je jeden z variantov uvedených v tab. 1.
Výber správneho riešenia pre čistý vzduch – výsledkom rozhodovacieho procesu je jeden z variantov uvedených v tab. 1. Zdroj: Camfil