Obr. 1 Schéma systému využitia sivej vody. Zdroj: archív autoriek