Trámový strop s krížovými vzperami Zdroj: Ing. Stanislav Jochim