Trámový strop s rovným podhľadom Zdroj: Ing. Stanislav Jochim