Trámový strop s priznanými trámami Zdroj: Ing. Stanislav Jochim