Toto prevedenie môže slúžiť ako univerzálny tesniaci systém v stenách
Toto prevedenie môže slúžiť ako univerzálny tesniaci systém v stenách Zdroj: OBO