R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa
R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa Zdroj: Bc. Juraj Valko