Obr. 4b Správny účel použitia ventilačných turbín na stajňovej stavbe a ich nesprávna inštalácia na bytovej budove [10] Zdroj: doc. Ing. Zuzana Straková, Phd., Ing. Pavol Štefanič