Obr. 3 Priebeh merania koncentrácie CO2 v spálni počas niekoľkých dní [9] Zdroj: doc. Ing. Zuzana Straková, Phd., Ing. Pavol Štefanič