Obr. 4 Demontážna základňa Tatranský Lieskovec v km 1650 Zdroj: STRABAG