Obr. 3 Demontáž koľajových polí pomocou podvozkov vz.53 a stroja HSM 805 Zdroj: STRABAG