Otváranie dverí pomocou odtlačku prsta je pohodlné a bezpečné dokonca aj pri výpadku prúdu. 02