Pomocné latovanie pre kusovú profilovanú strešnú krytinu