09 | Druhá vrstva hydroizolačnej stierky
09 | Druhá vrstva hydroizolačnej stierky Zdroj: Baumit v spolupráci so Stavmat Stavebniny