Riešenie presahu strechy pri odkvape s viditeľnými krokvami Zdroj: JAF HOLZ