10 | Nalepenie vykurovacej rohože
10 | Nalepenie vykurovacej rohože Zdroj: Rako