Tab. Odporúčaná hrúbka izolačnej malty v závislosti od typu zaťaženia vlhkosťou a vodou