Obr. 5 Hĺbenie konštrukčnej podzemnej steny
Obr. 5 Hĺbenie konštrukčnej podzemnej steny Zdroj: Archív autorov