Obr. 2 Nakladanie výkopu z podzemnej steny.
Obr. 2 Nakladanie výkopu z podzemnej steny. Zdroj: Archív autorov