Obr. 1 Betonáž lamiel lievikovitým systémom
Obr. 1 Betonáž lamiel lievikovitým systémom Zdroj: Archív autorov