Na autobusovej stanici Nivy v Bratislave sa použilo viac ako 60 000 m3
 betónu, v danom roku išlo o najväčšiu
PERI stavbu na svete.
Na autobusovej stanici Nivy v Bratislave sa použilo viac ako 60 000 m3 betónu, v danom roku išlo o najväčšiu PERI stavbu na svete. Zdroj: HB Reavis