Nosná konštrukcia bola navrhnutá ako skeletový systém s nosníkmi DELTABEAM®. Zdroj: Peikko