Obr. 6 Pohľad na vybetónovaný blok sekundárneho ostenia
Obr. 6 Pohľad na vybetónovaný blok sekundárneho ostenia Zdroj: Archív autorov