Obr. 4 Čelba vo vystrojovacej triede VT 4/2
Obr. 4 Čelba vo vystrojovacej triede VT 4/2 Zdroj: Archív autorov