Obr. 3 Vystrojovacia trieda VT 4/2
Obr. 3 Vystrojovacia trieda VT 4/2 Zdroj: Archív autorov