Obr. 2 Vzorový priečny rez – základové pásy
Obr. 2 Vzorový priečny rez – základové pásy Zdroj: Archív autorov