Späť na článok Akustické vlastnosti okien
Zdroj: Veka AG

Tab. Triedy okenných výplní v závislosti od hodnoty váženej nepriezvučnosti Rw