Audiosystémy sú bežnou súčasťou dnešných budov. Voľbu správnej technológie je však potrebné dôkladne zvážiť Zdroj: Loxone Slovakia