Modernizácia vodného diela Gabčíkovo pokračuje búracími prácami v pravej plavebnej komore.
Modernizácia vodného diela Gabčíkovo pokračuje búracími prácami v pravej plavebnej komore.