Metrostav začal s búracími prácami na železobetónových konštrukciách drážok bitiev.
Metrostav začal s búracími prácami na železobetónových konštrukciách drážok bitiev.