9 / 10
Záťažová skúška mostu cez ulicu Průběžná 12