4 / 13
Záťažová skúška mostu cez ulicu Průběžná 10